Hem » GDPR

GDPR – Begäran om registerutdrag

1. Vad händer med mina uppgifter när jag kontaktar Montico?

Dina uppgifter registreras och sparas i 24 månader i syfte att förmedla information om de kurser och tjänster som du visat intresse för. Efter 24 månader arkiverar inte Montico personuppgifter förutom då det är en del av ett avtal eller att lagen så kräver.

2. Kan jag få reda på vilka personuppgifter Montico har om mig?

Montico sparar inte personuppgifter längre än 24 månader efter sista registrerad aktivitet, så svaret är med all sannolikhet nej.

  • Undantag 1 om du har deltagit i en kurs där Montico har utfärdat ett certifikat, intyg eller diplom ska Montico kunna fullfölja det avtal som gör det möjligt för dig att få ut en kopia (administrativ avgift tillkommer).
  • Undantag 2 om du behöver ett anställningsbevis har Montico tillgång till bokföringsinformation under 7 års tid. Från detta kan ett dokument utfärdas med tid och lön men inte en bedömning av ditt arbete.

3. Montico delar inte min information till tredje part, förutsatt att lagen inte kräver det.

För att begära ett utdrag, rättelse eller att bli bortglömd, kontakta gdpr@montico.se, 010-265 95 00 eller Montico AB, Box 416, 573 25 Tranås.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.