Proffs på service

Vår affärsidé är att erbjuda service till bästa kvalitet med konkurrenskraftiga priser. Med kompetens och erfarenhet ska Montico Servce vara kundens självklara val.

Montico Service AB startade sin verksamhet i Tranås 2003 och har idag ett 40-tal anställda samt en omsättning på 12 miljoner SEK. Bolaget har högsta kreditvärdighet, riskklass 5 enligt UC. Montico Services verksamhetsområde är lokalt i Tranås kommun med omnejd, men bolaget ingår i Montico-koncernen som finns representerade med kontor på ett 20-tal orter i södra och mellersta Sverige. Koncernens huvudkontor ligger i Tranås.

Se montico.se för mer information ›

Certifieringar

Montico-koncernen, inklusive Montico Service, är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Det innebär att vårt ledningssystem, som inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt denna ISO-standard. Ledningssystemet förbättras kontinuerligt och följs upp genom årliga revisioner.

Vi är också certifierade enligt ISO 14000, som är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som är integrerat i verksamheten på Montico.

Montico är ett av de första företagen i landet samt enda företaget i branschen, att bli certifierat enligt nya standarden för systematisk arbetsmiljöledning ISO 45001. Standarden ska hjälpa företag och organisationer att jobba systematiskt med arbetsmiljön och ställer bland annat krav på psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

isocertifieringar2

Vårt hållbarhetsarbete

Som en stor arbetsgivare påverkar Monticos verksamhet samhället och människorna som lever och verkar där, både på kort och lång sikt. Vi lägger stor vikt vid att det vi planerar och

genomför ska vara hållbart, och att våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här ›