Upphävda restriktioner – vi följer försiktighetsprincipen

22 februari, 2022

Från och med den 9 februari upphörde samtliga restriktioner på grund av Covid-19 som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare infört. Men då smittspridning fortfarande pågår kommer anställda på Montico Service att tillsvidare arbeta efter den försiktighetsprincip som har gällt hos oss sedan pandemins början, vilket innefattar:

  • Ha en god handhygien.
  • Hålla avstånd.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara Covid-19.

Det är nu varje individs individuella ansvar att förhindra smittspridning. Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Det bästa skyddet är att vara fullt vaccinerad, något som Montico uppmanar till. Har du frågor är du är välkommen att kontakta oss på telefon 010-265 95 00 alternativt epost i info@montico.se.

 

Fler nyheter